Work today, tomorrow, always!

Archive for the ‘CV’ Category

Curriculum vitaeEuropass Inseraţi fotografia.
Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon(oane) Mobil:
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.
Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.
Reclame

De cele mai multe ori, CV-ul poate sa faca diferenta intre noi si concurenta de pe piata fortei de munca. De aceea trebuie sa ii acordam o atentie maxima si sa incercam sa ne construim un CV personalizat si profesional.

Iata cateva elemente care te pot sprijini in construirea unui CV elocvent si care sa te recomande:

-Datele de contact – sugestia mea este aceea de a nu atasa clasica poza.
Creeaza-ti o adresa de email cat mai profesionala (aceasta poate fi o adresa de yahoo, gmail etc). Ideal este sa gasesti o varianta tip nume si prenume, cat mai simpla.
Nu uita sa mentionezi un numar de telefon pe care poti fi contactat. In masura in care deti mai multe telefoane, iti sugerez sa mentionezi un singur numar de telefon (preferabil cel personal), pe care sa il ai in permanenta la tine. In situatia in care nu poti fi contactat decat in anumite intervale de timp, este in regula daca mentionezi acest lucru in dreptul numarului de telefon.
Adresa, varsta precum si alte detalii nu reprezinta elemente cheie astfel incat le poti elimina.

-Experienta profesionala – trebuie sa contina toate locurile de munca – numele angajatorului, perioada in care ai activat in cadrul companiei respective precum si pozitia pe care ai ocupat-o. De asemenea, fiecare pozitie pe care ai ocupat-o de-a lungul timpului trebuie sa contina o parte de responsabilitati precum si o parte de realizari. Partea de responsabilitati este importanta deoarece ii va crea potentialului angajator o imagine de ansamblu asupra experientei tale profesionale. Sugestia mea este aceea de a contura aceasta parte de responsabilitati sub forma a doua fraze – prima fraza sa exprime imaginea de ansamblu asupra expertizei pe care o ai legata de acea pozitie iar cea de-a doua fraza sa exprime cateva elemente de detaliu sau elementele „tehnice” care te pot recomanda.
Pentru fiecare loc de munca si pozitie ocupata, este util sa completam si partea de realizari. Tendinta multora dintre noi este aceea de a ne gandi ca nu avem realizari pe care sa le trecem in cadrul acestei rubrici, si ca pur si simplu nu am facut decat ceea ce trebuia sa facem ca si atributii ale jobului respectiv. Este gresit sa plecam de la aceasta idee. In cadrul acestei rubrici nu este mandatoriu sa trecem doar realizarile care s-au concretizat intr-un fel (depasirea unui target, cresterea cifrei de afaceri, etc). In cadrul rubricii realizari putem mentiona spre exemplu implicarea noastra in solutionarea unei probleme, implicarea noastra intr-un proiect deosebit (spre exemplu implementarea unui sistem ERP), sau orice alta activitate in care am fost implicati si care ii poate conferii potentialului angajator o imagine cat mai favorabila in ceea ce ne priveste (spre exemplu, angajatorii isi doresc din ce in ce mai mult un angajat care sa dovedeasca abilitati pe partea de imagine de ansamblu).

– Studiile precum si alte diplome si certificari– aceasta parte este importanta insa trebuie sa ii acordam atentie din anumite puncte de vedere. Atentia trebuie indreptata in primul rand asupra ordinei in care mentionam studiile/ certificarile/ diplomele obtinute de-a lungul timpului. Sortarea acestora si mentionarea lor in ordine descendenta (din punct de vedere al importantei), poate constitui un plus.

Nu uita sa mentionezi intotdeauna doar elementele relevante – daca liceul nu este unul pe specialitatea pe care ti-ai construit cariera, nu este cazul sa il mai mentionezi deoarece nu iti va aduce un plus (mai ales daca esti absolvent de studii superioare). In schimb, mentionarea titlului lucrarii de licenta iti poate aduce un plus (daca exista o legatura intre aceasta si experienta ta profesionala).

Nu iti incarca CV-ul cu alte elemente care nu au relevanta! Bazeaza-te si transmite aspecte care sunt veridice si nu ipotetice!

Daca simti ca esti intr-un moment de blocaj si doresti sa iti construiesti un CV care sa te reprezinte, poti apela la serviciile unui consultant in resurse umane.


Reclame

Arhive